استخدامی به تعدادی برقکار آقا

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲۱۲۲۴۳۴۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی برقکار آقا ماهر و نیمه ماهر با جای خواب نیازمندیم