استخدامی به تعدادی آرایشگر ماهر

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲۲۰۵۶۰۷۷ و ۲۲۴۴۲۷۶۷ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲xxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی آرایشگر ماهر رنگ ومش کاروکلیه امور آرایشگری ترجیحاًبامشتری نیازمندیم