استخدامی برشکار و نصاب ماهر MDF

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲۶۰۴۴۹۶۴ و ۰۹۱۲۱۵۷۳۴۳۷ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه برشکار و نصاب ماهر MDF با بیمه و حقوق مکفی