استخدامی بازاریاب خانم با روابط عمومی بالا

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۳۱۲۸۹۳ و ۶۶۳۱۸۸۶۴ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۳۱xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه بازاریاب خانم با روابط عمومی بالا جهت کار تبلیغات در نشریه و مبلمان هیوا نیازمندیم باحقوق مکفی