استخدامی آقا درب منازل روزی ۳۵هزار

آقا درب منازل روزی ۳۵هزار ۹الی ۱۶ با سرویس ایاب و ذهاب تهرانپارس ، خیابان امینخیابان ۲۲بهمن ، پلاک۶۷