استخدامی آشپز و کمک آشپز

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۹۰۱۰۳۶۶۵۶ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۹۰xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه آشپز و کمک آشپز جهت کار در رستوران ایرانی محدوده فرشته نیازمندیم