استخدامی آشپز و مسئول آشپزخانه

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۸۶۶۸۲۰ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۸۶xxxx(نمایش کامل) درج رزومه آشپز و مسئول آشپزخانه محدوده خانی آباد (تماس ساعت اداری)