استخدامی آبدارچی و کارگرساده

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۰۳۷۴۲۶۱۶۸_۶۶۴۹۸۴۵۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۰۳xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه آبدارچی و کارگرساده + جای خواب با حقوق عالی