اختصاص ۱۲۱میلیارد ریال به طرحهای اشتغال مددجویان کمیته امدادهمدان

مدیرکل کمیته امداد استان همدان: اختصاص ۱۲۱میلیارد ریال به طرحهای اشتغال مددجویان کمیته امدادهمدان مدیر کل کمیته امداد استان همدان از تخصیص ۱۲۱ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال برای طرح های اشتغال فرزندان مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این استان خبر داد.علیرضا ابراهیمی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری […]