اختصاص بیش از ۱۲۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به طرح های مشاغل خانگی و کسب وکار خرد

مدیرکل تعاون و کار هرمزگان در کارگروه تخصصی اشتغال: اختصاص بیش از ۱۲۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به طرح های مشاغل خانگی و کسب وکار خرد مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان گفت: در سال جاری از محل های، بند ج تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۴، اعتبارات قرض الحسنه بانکی مشاغل خانگی سال […]