احمد نجفی: برخی سینما را پولکی خطاب می‌کنند

احمد نجفی: برخی سینما را پولکی خطاب می‌کنند یک بازیگر سینما گفت: رواج مسئله خرید و فروش نقش به مثابه خیانت بزرگی است که وضعیت فعلی سینمای کشور را دچار یک نوع بی‌هویتی کرده است.به گزارش روزنامه جوان ، رواج مسئله خرید و فروش نقش به مثابه خیانت بزرگی است که وضعیت فعلی سینمای کشور […]