آیت الله بهجت(ره):کسی که می خواهد روزی اش فراوان شود، این ذکر را بسیار بگوید و …

[ad_1]
آیت الله بهجت(ره):
کسی که می خواهد روزی اش فراوان شود، این ذکر را بسیار بگوید و در آغاز و پایان آن هم یک صلوات بفرستد:
“اللهم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک” یعنی خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام خویش بی نیاز کن و با فضل و بخشش خودت، از هرچه غیر خودت بی نیاز ساز


۲۰۱۴-۱۰-۲۲ ۱۹:۳۳:۳۱
[ad_2]

منبع