آزمون دکتری تخصصی سال آینده، تابستان ۹۵ برگزار می‌شود

دبیر شورای علوم پایه پزشکی بهداشت و تخصصی خبر داد آزمون دکتری تخصصی سال آینده، تابستان ۹۵ برگزار می‌شود حاجتی گفت:براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در وزارت بهداشت و هماهنگی با دانشگاه‌های علوم پزشکی و تقاضاهایی که از طرف این دانشگاهها مطرح شده؛ در صدد هستیم که آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) را در تابستان […]